1. Ved deltagelse i dette tilbud, accepteres de følgende vilkår. Tilbuddet gælder ikke i kombination med andre tilbud.
 2. Tilbuddet gælder for de næste to kunder.
 3. Tilbuddet gælder for virksomheder, der opererer i Danmark, og privatpersoner over 18 år, der er bosiddende i Danmark.
 4. XploIT forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud før tilbudsperioden ender.
 5. Dette tilbud inkluderer de følgende ydelser, som defineret under Services:
  • "Oprettelse"
  • Hjemmeside "Webvisitkort"
  • Alle øvrige ydelser, inklusive "Hosting og vedligeholdelse," skal betales efter de gældende priser.

 6. Domænet og hjemmesiden tilhører xploIT, bortset fra det indhold, som kunden har stillet til rådighed. Enhver efterspørgsel fra kundens side om tilgang, opdatering eller fejlrettelse skal rettes til xploIT. XploIT må i fremtiden bruge kundens navn og den oprettede hjemmeside til marketing, reklamer, PR samt undersøgelser.
 7. Tilbuddet kan ikke transfereres til eller deles med tredje parter. En udbetaling af tilbuddets værdi til kunden er ikke mulig.
 8. Efter indgåelse af aftalen har xploIT to måneder til at udvikle hjemmesiden.
 9. Ved uenighed mellem kunden og xploIT er det op til xploIT at træffe afgørelsen.
 10. XploIT kan ekskludere personer og virksomheder fra dette tilbud, hvis der foreligger en rimelig begrundelse.
 11. Hvis kunden trækker sig fra eller afslår tilbuddet, vil den næste kunde kunne tage imod det
Copyright © 2010 xploIT.
All Rights Reserved.